Csopaki Kódex

 

Mi, a csopaki bortermelők közössége saját akaratunkból és közös elhatározásból létrehoztunk egy bortermelő kódexet, mely dokumentumban lefektettük a csopaki bor készítésének alapelveit és minőségi kritériumait. Célunk a csopaki szőlő- és borkultúra, valamint a Csopaki, mint hagyományos borfajta jó hírének és kiváló minőségének védelme. Ennek érdekében szigorú szabályrendszert állítottunk fel a szőlő származása, művelése, feldolgozása, illetve a bor kezelése és érlelése terén. Ezen felül további szigorításokat írtunk elő azokra a borokra, melyek kizárólag egy dűlő alapanyagából készülnek és cél velük dűlő megjelöléses bor készítése.

A bor, mely a Csopaki Kódex szellemében, annak előírásait betartva készül, és az érzékszervi bírálaton is megfelel, viselheti a Csopaki Kódex védjegyét. A dűlő megjelölés nélküli borok ezüst, míg a dűlősek arany besorolást kapnak.

 

A Csopaki Kódex négy fő pillére

I. Hagyomány

A csopaki bor hírnevét az olaszrizlingnek köszönheti, mely szőlőfajta a XIX. század végétől kezdve a csopaki szőlők meghatározó eleme és a helyi borok legfőbb alapanyaga. Az olaszrizlingből készült csopaki bor hagyományos megnevezése a Csopaki. Éppen ezért a Kódex oltalma alatt álló Csopaki is kizárólag olaszrizling szőlőből készülhet.

 

 

II. Eredet

A Csopaki alapanyaga a bortörténeti Csopak első osztályú kataszteri dűlőiből származó olaszrizling szőlő. A Kódex által védelmezett területhez Csopak, Paloznak, Lovas, Alsóörs és Felsőörs települések 27 első osztályú dűlője tartozik:

Csopak: Bene, Berekhát, Falukertje, Hegyalja (Szitahegy), Kishegy (Kertmög), Kocsikapu, Lőczedomb, Nádaskút, Nagykút, Sáfránkert, Siralomvágó

Paloznak: Kishegy (Hajnóczy), Malomhát (Szil), Nagyhegy, Sáfránkert, Slikker, Vöröspart

Lovas: Kishegy, Öreghegy (Soós, Balogh), Suhatag, Téglaházi (Szilfa)

Alsóörs: Gölyemál, Kistelek, Mál, Suhatag, Telekfő

Felsőörs: Kishegy

 

III. Természetesség

A bortermelés a mezőgazdasági kultúra egyik legkifinomultabb megnyilvánulási formája. Épp ezért a borászoknak fokozott felelőssége van a termőhely tisztelete és az emberi egészség megőrzése terén. Ennek érdekében vállaljuk, hogy a lehető legtermészetesebb gazdálkodást folytatjuk a szőlőkben és a pincében egyaránt. Ezüst fokozatú bor termelése esetén tilos műtrágyák és rovarirtó szerek alkalmazása a szőlőben. Arany fokozat esetén a gyomirtó használata sem engedélyezett. A növényvédelemben kizárólag zöld környezetvédelmi besorolású szerek alkalmazhatók. A bor minősége semmilyen adalék hozzáadásával nem módosítható. Tilos a must cukrozása, a borhoz/musthoz borkősav, citromsav, aromák, alkohol hozzáadása. Nem engedélyezett a must és a bor bármilyen jellegű koncentrálása (fordított ozmózis, vákuum lepárlás, fagyasztás) és frakcionálása.

A bor minősége leginkább a szőlőben dől el, így fokozott figyelmet fordítunk az ültetvények karbantartására. A tőkehiány hektáronként nem lehet nagyobb 10%-nál. Új telepítés esetén a hektáronkénti minimum tőkeszám 4000, de a régi telepítéseken sem lehet kevesebb, mint 3333 tő/hektár. Az új telepítések 5 éves koruktól regisztrálhatók a Kódex rendszerbe. A szőlő művelése során az ernyős, guyot, fej/bak, alacsony- és középkordonos művelés a megengedett.

A Kódex előírásainak megfelelő és annak védelme alatt álló területeket a Kódex védjegyével ellátott táblákkal jelöljük.

 

IV. Stílus

A Csopaki hagyományosan egy harmonikus száraz olaszrizling, mely borban a savak és az alkohol egyensúlyra találnak, az olaszrizlingre jellemző illat- és zamatjegyeket finom ásványosság kíséri. A bor ideális jellegének elérését segítendő, a szőlő terhelésére és a bor végső analitikai paramétereire vonatkozó szabályrendszert alkottunk. Ezek szerint a szőlő terhelése nem lehet magasabb ezüst fokozat esetén 2 kg-nál, arany fokozat esetén 1,5 kg-nál tőkénként.

 

Egy hektárra vetítve a termés mennyisége nem lehet magasabb ezüst fokozat esetén 80 mázsánál, arany fokozat esetén 60 mázsánál. A megengedett maximális lé kinyerés mindkét fokozat esetén 60%, így hektárra vetítve, ezüst fokozat esetén 48 hl, míg arany fokozat esetén 36 hl seprős újbor termelhető.

A szőlő feldolgozásától kezdve egészen a palackos érlelés végeztéig minden termelési mozzanatnak kizárólag a bortörténeti Csopak településein (Csopak, Paloznak, Lovas, Alsóörs, Felsőörs), illetve Balatonarácson, Balatonfüreden, Aszófőn és Balatonszőlősön szabad történnie.

A palackozott bor tényleges alkoholtartalma ezüst fokozat esetén 11,5-13, arany fokozat esetén 12-13 térfogatszázalék közé kell, hogy essen. A titrálható savtartalom egyik fokozat esetében sem lehet kevesebb, mint 5,5 g literenként, a maradékcukor megengedett mennyisége pedig legfeljebb 4 g/l. A mustot kizárólag olyan élesztővel szabad erjeszteni, mely nem változtatja meg az olaszrizling bor természetes illat- és zamatjegyeit. A Csopaki nem készülhet töppesztett és botritiszes szőlőből, nem lehet kései szüret, pezsgő és habzóbor.

A bor érlelésére vonatkozó előírások szerint az ezüst fokozatú Csopaki minimum érlelési ideje 7 hónap, melyből minimum 6 hónap tartályos és/vagy hordós érlelés, és legalább egy hónap palackos érlelés.

Arany fokozat esetén összesen 9 hónap minimum érlelés az előírt, melyből legalább hat hónap hordóban és/vagy tartályban, illetve legalább 3 hónap palackban történik.

A Kódex által meghatározott Csopaki borstílus betartásán túl vállaljuk, hogy a Kódex védelme alatt forgalomba kerülő borokat egységesen burgundi palackba töltjük, első osztályú parafa dugóval, illetve fekete, selyemszínű kapszulával zárjuk le. A borok minden évben egységesen Szent Iván napjának előestéjén (június 23.) kerülnek forgalomba.

 

Csopaki Kódex Termelői Közösségi tagság

Az a termelő válhat a Csopaki Kódex Termelői Közösségének tagjává, aki a Kódex által oltalmazott dűlőkben olaszrizlinggel betelepített szőlőterületen gazdálkodik, illetve ilyen területre vonatkozó termeltetési szerződéssel rendelkezik. További feltétel, hogy az ültetvény állapota a Kódex előírásainak maradéktalanul megfeleljen. A termelő, a Kódex termelésre vonatkozó minden szabályát tudomásul veszi, és elkötelezettségét a Kódex aláírásával igazolja. A termelés során a Kódex előírásainak figyelmen kívül hagyása, az adott évjáratra vonatkozóan a Kódex védjegy használati jogának a termelőtől való megvonásával jár.

Az a Termelői Közösségi tag, aki a tagsága során három egymást követő évjáratban egyszer sem képes a Kódex előírásainak megfelelő bort termelni, annak termelői közösségi tagsága automatikusan megszűnik és neve lekerül a Kódexet aláírásukkal ellátó termelők listájáról.

 

Termelés és Ellenőrzés

A Termelői Közösség tagjainak minden tavasszal, legkésőbb a március 31-ig be kell jelenteniük termelési szándékukat a Csopaki Önkormányzat által megbízott Kódex Titkárnak. A bejelentés során meg kell jelölni a terület hrsz. szerinti helyét, a termelésbe vont szőlő méretét, a termelő, illetve termeltetés esetén a termeltető nevét. A Titkár feladata az adatok felvétele, a termelésbe vont területek nyilvántartása.

A Csopaki Kódexben lefektetett, a szőlő- és pincemunkákra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését a Termelői Bizottság és a Csopaki Önkormányzat képviseletében eljáró Kódex Titkár végzik. A Termelői Bizottság a termelői közösség tagjaiból álló testület. A Termelői Bizottság legalább három főből áll, melyből egy az elnök, akit a Termelői Bizottság tagjai maguk közül választanak. A Termelői Bizottság feladata, hogy ellenőrizze és értékelje a Kódex szabályainak betartását. A Bizottság értékelése lehet megfelelő, hiányosság esetén javaslatot tehet, vagy kizárhat. A Titkár feladata az ellenőrzési jegyzőkönyv vezetése és a Bizottság értékelésének dokumentálása.

 

A szőlő állapota felmérésre kerül a metszést követően (tőkeszám, művelési mód, rügyszám), a zsendülés idején (fürtszám, zöldmunkák, soraljművelés), illetve szüret idején (termés mennyiségek, mustfokok). A bor készítésére, érlelésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése a szüretet követő év januárjában történik.

A szőlőtermés, a must, vagy a bírálat előtt álló újbor értékesítése esetén, annak a Kódex előírásai szerinti minősítéséről a Titkár igazolást állít ki. A megfelelő minősítéssel rendelkező alapanyag megvásárlása, majd felhasználása Kódex védjeggyel ellátott Csopaki termelése céljából, kizárólag olyan termelő számára engedélyezett, aki a vásárlás idején érvényes Csopaki Termelői Közösségi tagsággal rendelkezik.

 

Érzékszervi Bíráló Bizottság

Azok a Csopaki borok, melyek a Kódex szőlő- és pincemunkákra vonatkozó előírásainak megfeleltek, a védjegy viselésének jogáért érzékszervi bírálaton esnek át. Az érzékszervi bírálat a palackos érlelés végén esedékes. A bírálatra bocsátásnak alapfeltétele az MgSzH engedély és eredmény melléklése.

Az Érzékszervi Bíráló Bizottság 5 tagú. A tagok személyének körét a Csopaki termelők közössége javasolja. A bírák végső személyét a Termelői Bizottság jelöli ki. Ezután a bírák megválasztják saját elnöküket.

Az 5 tagú Érzékszervi Bíráló Bizottságban annak szakmai összetétele szerint egy szőlészeti-borászati szakterületen felsőfokú végzettséget szerzett borásznak, egy újságíró borkritikusnak, egy londoni vagy rusti diplomával rendelkező nemzetközi borakadémikusnak, egy borkereskedelemben, vendéglátásban érintett borértőnek (kereskedő, sommelier, étteremvezető) és egy borkedvelőnek kell lennie.

 

A bírák feladata eldönteni, hogy a borok megfelelnek a Kódex analitikai és minőségi kritériumainak, mentesek az alapvető borhibáktól, magukon viselik a Csopakira jellemző illat- és ízjegyeket. A fahordós tételeknél feladatuk eldönteni, hogy az adott bor érlelése optimális ideig tartott-e. A bírák szavazással döntenek a borok alkalmasságáról, a megfeleléshez egyszerű többség elérése szükséges. A Titkár feladata a bírálati jegyzőkönyv vezetése és a bírálaton szereplő borok eredményének dokumentálása. A bírálaton megfelelt borok egységesen Szent Iván napjának előestéjén (június 23.) kerülnek forgalomba.

 

2012-ben regisztrált termelők:

- Dr. Fekete Zsolt

- Hamvas Miklós

- Homola Szabolcs

- Jásdi István

- Koralevics Károly

- Kovács Kálmán

- Kovács Tamás

- Molnár Szabolcs

- Petrányi István

- Tóth Gyula

 

Dűlők (parcellák):

- Berekhát (1 terület)

- Hajnóczy (1 terület)

- Hegyalja (1 terület)

- Kertmög (1 terület)

- Kishegy (2 terület)

- Lőczedomb (1 terület)

- Nagykút (2 terület)

- Siralomvágó (1 terület)

- Szitahegy (2 terület)

 

Forrás: www.csopaki.hu

 

 
Balaton Borgaléria